You are here: Programs

Programet

Programet Bachelor & Master

Në Universitetin ILIRIA mund të studioni në programe Bachelor dhe Master të licencuara nga MASHT dhe të akredituara nga Agjencia Kosovare e Akreditimit.

Programet Bachelor

  • Ekonomik - Banka, Financa dhe Kontabilitet
  • Menaxhment dhe Informatikë
  • Biznes Ndërkombëtar
  • Shkenca Kompjuterike - Informatikë e Aplikuar
  • Juridik
  • Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe DiplomaciProgramet Master

  • Ekonomik - Banka, Financa dhe Kontabilitet
  • Menaxhment dhe Informatikë
  • Juridik Civil
  • Menaxhment Shëndetësor

Erasmus+

ILIRIA College – European Quality Award

ILIRIA College Vacancy 2012/2013

ILIRIA International Review

Thank You USA

ILIRIA Debate Club

Omer Kaleshi Gallery

ILIRIA College honored Philip Kotler with the title “Doctor Honoris Causa”

Publications