|
 
 
 

Profesorët në Vizitë të Pavarur

Përveç profesorëve që Kolegji ILIRIA angazhon të japin mësim si profesor në vizitë të caktuar për mësimdhënie me nominim të CILS (e cila luan rolin e ndërmjetësuesit), gjithashtu Kolegji ILIRIA ka caktuar profesorë të cilët ligjërojnë lëndët e tyre respektive për shumë vite me radhë në Institucionin tonë, si profesorë të pavarur.

Gjithashtu, ILIRIA është në proces të negociatave me disa dhe është e hapur për angazhim si profesorë në vizitë, individë të aftë praktikisht dhe me njohuri, të cilët do të mund të bartnin tek studentët njohuri inovative shtesë në fusha respektive studimesh dhe të i bënin ata të familjarizohen me metodologjitë bashkëkohore të mësimit.

Profesorët e pavarur në vizitë të cilët kanë ligjëruar në Kolegjin ILIRIA janë:

Universiteti Veror “LUM Jean Monnet - ILIRIA"

Kolegji ILIRIA - Konkurs 2013/2014

Kolegji ILIRIA

Kolegji ILIRIA - Çmimi Evropian për Cilësi

Kolegji ILIRIA nderoi Philip Kotler me titullin "Doctor Honoris Causa"

Galeria - Omer Kaleshi

ILIRIA Debate Club

Thank You USA

ILIRIA International Review

Publikimet