|
 
 
 
Gjendeni këtu: Mardheniet

Adriatic Linked Universities – Adriatik Üniversiteler Ağı

İLİRİA Koleji, üst yönetim tarafından temsil edilem, Adriatik’in Üniversiteler Ağı kurucu konferansa katıldı ve Adriatik alanının dokuz üniversite ile işbirliği anlaşması imzaladı.
Bu ağ Adriyatik alanının ve özel-kamusal üniversiteler arasındaki işbirliği anlaşmaları ortak bir projedir. İLİRİA Koleji diğer dokuz üniversiteler ile birlikte, ILLYRİA Üniversitesi (Arnavutluk), Lum Jean Monnet Üniversitesi (İtalya), Megatrend Üniversitesi (Sırbistan), Podgorica Akdeniz Üniversitesi (Karadağ), Güney Doğu Avrupa Üniversitesi (Makedonya), Selanik Üniversitesi (Yunanistan), Primroska Üniversitesi (Slovenya), Riyeka Üniversitesi  (Hırvatistan) ve Travnik Üniversitesi (Bosna – Hersek), öğrencilerin bilgi ve akademik kapasitesini paylaşarak işbirliği sözü verdiler.

Diğer şeyler arasında, bu anlaşma eğitim, ulaşım, çevre, ekoloji, ticaret, turizm, kültür ve sanat alanındaki Adriyatik alanın ilerleme teşvik amaçlayan politikalar üzerinde seviyeli disiplinlerarası Yüksek Lisans işbirliğini hedefliyor; Adriyatik sürdürülebilir kalkınma üzerine bir doktora programı;  Adriyatik ortak bilimsel derginin oluşturulması; Adriyatik ve ortak yayınların gerçekleştirilmesinde ortak bir elektronik kütüphane kurulması; öğrenci tez yüksek lisans veya doktora düzeyinde ortak üniversiteler arasında işbirliği, toplantılar, seminerler, sempozyum, tartışmalar ve 10 ortaklarına, ortak ilgi konularda mesleki, bilimsel ve yaygın diğer toplantılar.

Universiteti Veror “LUM Jean Monnet - ILIRIA"

Kolegji ILIRIA - Konkurs 2013/2014

Kolegji ILIRIA

Kolegji ILIRIA - Çmimi Evropian për Cilësi

Kolegji ILIRIA nderoi Philip Kotler me titullin "Doctor Honoris Causa"

Galeria - Omer Kaleshi

ILIRIA Debate Club

Thank You USA

ILIRIA International Review

Publikimet