|
 
 
 
Gjendeni këtu: Botimet

Botimet

Kolegji ILIRIA si kolegj modern ka përcaktuar si politikë prioritare të tijën nxitjen e botimeve shkencore si në formën e studimeve, librave, ashtu edhe në formën e revistave shkencore.

Deri më tani Kolegji ILIRIA ka mbi 20 tituj të botuar në funksion edhe të mbarëvajtjes së procesit mësimor.

Universiteti Veror “LUM Jean Monnet - ILIRIA"

Kolegji ILIRIA - Konkurs 2013/2014

Kolegji ILIRIA

Kolegji ILIRIA - Çmimi Evropian për Cilësi

Kolegji ILIRIA nderoi Philip Kotler me titullin "Doctor Honoris Causa"

Galeria - Omer Kaleshi

ILIRIA Debate Club

Thank You USA

ILIRIA International Review

Publikimet