|
 
 
 
Gjendeni këtu: LIgjerata te Hapura

Ligjëratë nga z. Aleksi ALEKSISHVILI për studentët e Kolegjit ILIRIA

Kolegji ILIRIA së fundmi ka organizuar një ligjëratë nga z. Aleksi ALEKSISHVILI për studentët e këtij Institucioni. Z. Aleksi Aleksishvili mbajti ligjëratën mbi “Zhvillimin e Mjedisit të Biznesit në Kosovë”- program i financuar nga USAID.
 
Me këtë rast ai ndau me studentët, përvojat dhe idetë për zhvillimin e suksesshëm të mjedisit biznesor në Kosovë.Z. Aleksi Aleksishvili në periudhën 2005 – 2007 ka ushtruar detyrën e Ministrit të Financave dhe në 2004 – 2005 detyrën e Ministrit të Zhvillimit Ekonomik të shtetit të Gjeorgjisë.

Ai po ashtu në historinë e ekonimsë së këtij shteti njihet si një lider i cili ka realizuar lëvizje të rëndësishme pozitive në politikat fiskale dhe ekonomike të këtij shteti.

Universiteti Veror “LUM Jean Monnet - ILIRIA"

Kolegji ILIRIA - Konkurs 2013/2014

Kolegji ILIRIA

Kolegji ILIRIA - Çmimi Evropian për Cilësi

Kolegji ILIRIA nderoi Philip Kotler me titullin "Doctor Honoris Causa"

Galeria - Omer Kaleshi

ILIRIA Debate Club

Thank You USA

ILIRIA International Review

Publikimet