|
 
 
 
Gjendeni këtu: LIgjerata te Hapura

Ligjëratë nga gjykatësi i EULEX, z. Vitor Pardal, “Drejtësia dhe luftimi i krimit të organizuar”

Më datë 12 Prill 2012, të ftuar në Kolegjin ILIRIA kanë qenë pjesëtar të EULEX, Z. Vitor Pardal, gjykatës penal si dhe Z. Anne Blanksma, zyrtar për shtyp dhe informim publik, të cilët për vite i kontribuojnë ndërtimit të rendit dhe ligjit në Kosovë.

Me këtë rast, ata kanë mbajtur ligjëratë për studentët dhe stafin akademik të Kolegjit me titull “Drejtësia dhe luftimi i krimit të organizuar”. Përmes kësaj ligjërate ata u komunikuan pjesëmarrësve informata dhe raste mbi rolin, punën, angazhimet dhe vështirësitë që ky mision po ballafaqon gjatë aktivitetit të tij, drejt ndërtimit të sistemit të tillë ku rendi dhe ligji të vihen në veprim të përmirësimit të gjendjes së gjithëmbarshme të Republikës së Kosovës.

Universiteti Veror “LUM Jean Monnet - ILIRIA"

Kolegji ILIRIA - Konkurs 2013/2014

Kolegji ILIRIA

Kolegji ILIRIA - Çmimi Evropian për Cilësi

Kolegji ILIRIA nderoi Philip Kotler me titullin "Doctor Honoris Causa"

Galeria - Omer Kaleshi

ILIRIA Debate Club

Thank You USA

ILIRIA International Review

Publikimet