|
 
 
 
Gjendeni këtu: Lajme

İLİRİA Kolejinde “User Friendly and Responsive Web-Application” eğitimi Profesör DSc. Jaana Holvikivi, Helsinki Metropolia University of Applied Sciences Finlandiyadan düzenlendi

Profesörlerin ziyaret kapsamında, İLİRİA Kolejinde “User Friendly and Responsive Web-Application” eğitimi Profesör DSc. Jaana Holvikivi, Helsinki Metropolia University of Applied Sciences Finlandiya, ve IT (Uygulamalı Bilişim) alanında Öğretim Görevilisi olarak MSc. Labinot Hasani yardımıyla bu eğitim düzenlendi.

Eğitimin amacı, öğrencilerin HTML ve CSS gibi araçları kullanımı ile, erişilebilir web siteleri ve web uygulamaları tasarımı daha pratik ve teorik anlamında geliştirmek.

Bu eğitiminden öğrenciler netlik kullanımı ve yaratıcılık kolaylığı  göz önünde bulundurularak, belirli ihtiyaçlara göre tasarım, web siteleri ve uygulamaları geliştirmek için etkin edildi. Bu eğitim öğrencilere pratik çalışma için bilgi dönüştürmek ve onların kapasitelerini yükseltmek ve işgücü piyasasındaki katılımı için fırsat artırmak.
Bu eğitimden, 48 öğrenci sertifika aldı.

Universiteti Veror “LUM Jean Monnet - ILIRIA"

Kolegji ILIRIA - Konkurs 2013/2014

Kolegji ILIRIA

Kolegji ILIRIA - Çmimi Evropian për Cilësi

Kolegji ILIRIA nderoi Philip Kotler me titullin "Doctor Honoris Causa"

Galeria - Omer Kaleshi

ILIRIA Debate Club

Thank You USA

ILIRIA International Review

Publikimet