|
 
 
 
Gjendeni këtu: Njesia e WEB-it

Stafi për zhvillim

Aldan KELMENDI
IT Manager - Mbikqyrës i njësisë së zhvillimit të web-faqes
[email protected]

______________________________________________________________________________________________


Ardian LEZI

Graphic Designer
[email protected]

______________________________________________________________________________________________

Herolind BYTYÇI

Web Designer & Developer
[email protected]


Universiteti Veror “LUM Jean Monnet - ILIRIA"

Kolegji ILIRIA - Konkurs 2013/2014

Kolegji ILIRIA

Kolegji ILIRIA - Çmimi Evropian për Cilësi

Kolegji ILIRIA nderoi Philip Kotler me titullin "Doctor Honoris Causa"

Galeria - Omer Kaleshi

ILIRIA Debate Club

Thank You USA

ILIRIA International Review

Publikimet