|
 
 
 
Gjendeni këtu: Juridik

HUKUK

LİSANS PROGRAMI
HUKUK
Süre:  4 yıl
ECTS:  240

Hukuk fakültesi, yüksek mesleki beceri ile avukatlar oluşturmak için müfredat alanında hemde uluslararası devlet yönetimi ve etnisite iş yerel olarak hizmet etmek için gelcekteki uzman hazırlamasını sağlar.
Teşvik hukuk uygulamasının önemi göz önünde alındığına, devlet idaresi üzerinde kalkınma ve hukukun uygulanması, iş ve etnisite, avokat ve Hukuk Fakültesi profili özel önem yapar.
Bu fakületede adaylar  yasal mesleki derslerin yanında, aynı zamanda çağdaş kamu ve özel sektör şartları altında bilgi tamamlayacak, avokat yuvarlama konuları olduğunu öğreneceksiniz. Avukat aynı zamanda analiz ve profesyonel bir çözüm ve mükemmel sunum yapması mümkün olacak.
ILIRIA College Hukuk Fakültesinin bilgilerin tamamlanması, yıllarca yetenekli ve tecrübeli personel eğitimi sağlayacaktır. Ders sırasında kullanılacak teknik ekipman gelişmiş öğretim ve yüksek etkin biçimde sağlayacaktır.
Hukuk sistemi alanında bilgi ve rekabeti ilerleyen öğrencilere kabul edilebilir çalışma yaklaşımları, yöntemleri ve formları etkili sonucudur.
Kosova’nın Hukuki konumu ve pazar ekonomisinin gelişmesi hazırlanacak yetenekli avukatlar ve avukatlık mesleğini bu sorunlar gerektiriyor. Hukuk Fakültesinin derslerini tamamlamak artık bir gerçeklik olacaktır.

İLK YIL
Zorunlu Dersler
1.    Hukuk Teorisinin Temelleri                                 
2.    Hukuk ve Devlet Tarihi                                        
3.    Ekonomi   
4.    İngilizce I                                                              
5.    Roma Hukuku                                                       
6.    Uluslararası İnsan Hakları Hukuku
7.    Yasal Yazma Metodolojisi
8.    İngilizce II                                                            
Seçmeli Dersler
1.    Sosyoloji
2.    Hukuk Sosyolojisi                                                
3.    Retorik ve Yasal Anlatım
4.    Kitle İletişimi
5.    Yargı Sisteminin Temelleri
6.    Bilişim Temelleri

İKİNCİ YIL
Zorunlu Dersler
1.    Anayasa Hukuku
2.    Medeni Hukuk
3.    Ceza Kanunu                                                         
4.    İdari Hukuk                                                           
5.    Uluslararası Kamu Hukuku
6.    Kriminoloji
7.    Aile ve Miras Hukuku
8.    Kamu Politikası Hukuku

Seçmeli Dersler
1.    Kadastro Hakları                   
2.    Sivil Hukuk Kliniği                                         
3.    Suç Politikası                                                   
4.    Anayasa Yargısı                      
5.    Uluslararası Örgütler                                                    
6.    Suçlar alanında ceza                                         
7.    Aile Hukuku ve Miras Hukuk Kliniği                                                  

ÜÇÜNCÜ YIL
Zorunlu Dersler
1.    Ticaret Kanunu
2.    Borçlar Kanunu          
3.    Ceza Usul Hukuku                                              
4.    İdare Prosedürü                                                   
5.    Çalışma Kanunu                                                     
6.    Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu
7.    Uluslararası Özel Hukuk                                     
8.    Finans ve Mali Hukuk                                         
Seçmeli Dersler
1.    Organize Suç
2.    Mali Hukuk Kliniği
3.    Tahkim              
4.    Ceza Taktikleri                                         
5.    Tüketim ve Tüketici hakları
6.    Terörizm
7.    Ceza Hukuk Kliniği

DÖRDÜNCÜ YIL
1.    Medeni Usul Hakkı
2.    Kriminoloji
3.    Avrupa Hukuku
4.    Tez Çalışma                                             
Seçmeli Dersler
1.    Uluslararası Ticaret Kanunu
2.    Mesleki ve Yasal Etik                                                   
3.    Viktimoloji
4.    Rekabet Hukuku                                             

SEÇMELİ MODÜLLER    (aşağıdaki modüllerden biri)
II. Dönem  MODÜL: İdari Bilimler – Anayasa
1.    Parlamento Kuramı ve Uygulama
2.    İdare Hukuku – Özel Bölüm
3.    İdare Prosedürü – Özel Bölüm
4.    Sosyal Hukuku

MODÜL: Ceza – Hukuk Bilimleri
1.    Ceza Hukuku – Özel Bölüm
2.    Ceza Mahkemesi Kanunu- Özel Bölüm             
3.    Penoloji
4.    Uluslararası Ceza Hukuku                                  


MODÜL: Sivil – Hukuk Bilimleri
1.    Emlak Hukuku  
2.    Medeni Usul Hakları-Özel Bölüm                      
3.    Müteahhitlik Kanunu                                          
4.    Fikri Mülkiyet Hukuku                                       

MODÜL: Uluslararası Hukuk Bilimleri
1.    Uluslararası Özel Geleneksel Kanunu
2.    Uluslararası İlişkiler Teorisi                               
3.    Uluslararası İnsani Hukuku                           
4.    Diplomatik ve Konsolosluk Hukuku                  


MODÜL: Mali ve Hukuk Bilimleri
1.    Uluslararası Finansal Kuruluşlar                          
2.    Uluslararası Ekonomik Hukuk                            
3.    Vergi ve Bütçe Hukuku                                       
4.    Kurumsal Yönetim

Universiteti Veror “LUM Jean Monnet - ILIRIA"

Kolegji ILIRIA - Konkurs 2013/2014

Kolegji ILIRIA

Kolegji ILIRIA - Çmimi Evropian për Cilësi

Kolegji ILIRIA nderoi Philip Kotler me titullin "Doctor Honoris Causa"

Galeria - Omer Kaleshi

ILIRIA Debate Club

Thank You USA

ILIRIA International Review

Publikimet