|
 
 
 
Gjendeni këtu: Juridik - Drejtimi Civil

HUKUK - MEDENİ HUKUK BÖLÜMÜ

Hukuk Fakültesinin ders planı ve müfredatı, Genel Hukuk Bölümün yargı, mülkiyet sorunu, avukatlar, özelleştirme süreçleri, yerel ve uluslararası yanı olarak devlet yönetiminde hizmet etmek için yüksek profesyonel becerileri ile yüksek lisans düzeyinde uzmanları hazırlamak için tasarlanmıştır.

Bu profilin kadrosunu baz alarak, kadro personelin yüksek lisans alanında eğitimi haklı yapıyor. Sivil alanında bilgi ve rekabeti ilerleyen yaklaşımların, formları, çalışma biçimleri ve etkili yöntemleri öğrencilere  kabul edilebilir sonucudur.
Kosova’nın hukuki konumu ve piyasa ekonomisinin gelişimi sivil alanda zorluklara karşı hazırlıklı olmak için yüksek lisans okumuş avukatlar gerektirir.

Universiteti Veror “LUM Jean Monnet - ILIRIA"

Kolegji ILIRIA - Konkurs 2013/2014

Kolegji ILIRIA

Kolegji ILIRIA - Çmimi Evropian për Cilësi

Kolegji ILIRIA nderoi Philip Kotler me titullin "Doctor Honoris Causa"

Galeria - Omer Kaleshi

ILIRIA Debate Club

Thank You USA

ILIRIA International Review

Publikimet