|
 
 
 
Gjendeni këtu: Biznes Ndërkombëtar

ULUSLARARASI İŞLETME YÜKSEK LİSANS

Bugün iş dünyası çapraz yollarda: Dünya küreselleşme sürecinde daha fazla entegrasyon için gidiyor ya da artan lokalizasyon dönüşün sadece başlangıcı mıdır? Her iki şekilde de, işletmelerin kendi zararına ortamda meta eğilimleri görmezden gelir. Derin bir anlayış açan bir takdir, ulusal sınırların ötesinde sorunları, iş her türlü değerli bir entelektüel varlık haline geliyor. Onlar isterlerse büyük çokuluslu veya aile firma olsunlar. Yetenekleri ile artık tanınan hızda yönünü değiştirmek için, iş uygulamaları gelecekteki aksaklıkları önceden tahmin edebilmek için, iş ortamlarında çeşitliği ile başa çıkmaktır.
Bu konuların bilinmesi gerekir:
•   Uluslararası iş ortamında kariyer için öğrencilere teorik bilgi ve pratik becerilerini geliştirmek ve kazanmak mümkün olacaktır.
•   Öğrencilerin kültürel faaliyetler ve iş yönetimi duygusunu geliştirmek ve büyük uluslararası müzakere önemli konularda onları meşgul etmek.  
•   Uluslararası iş stratejinin anlayış geliştirilmesidir.
•   Farklı ekonomik ortamlarda, uluslararası iş siyasi ve sosyal gelişmelerin etkilerini değerlendirmek için öğrencileri etkinleştirir.

Büyüyen uluslararası savaş içinde gelen rakipleri önlemek için. Çalışanlar, müşteriler ve rakipleri, ulusal ekonomilerin ortaya çıkması ve bölgesel entegrasypn meydan çeşitliliği bir referans disiplinler arası bir çerçeve ile işlenir. YL düzeyinde öğrenciler akademik bilgi tabanı yaygındır ve deneyimlerini tartışmak ve kendi gerçekleri açısından onlarara meydan teşvik edilmektedir, muazzam belirsizlikler ve çelişkiler maruz kalmaktadır. Dersler her zaman algılama ve iş kuralları karşılaştırılıdığında zenginleştirilimiş bir deneyim ve milletlerden farklı bir karışımı olmuştur.

Universiteti Veror “LUM Jean Monnet - ILIRIA"

Kolegji ILIRIA - Konkurs 2013/2014

Kolegji ILIRIA

Kolegji ILIRIA - Çmimi Evropian për Cilësi

Kolegji ILIRIA nderoi Philip Kotler me titullin "Doctor Honoris Causa"

Galeria - Omer Kaleshi

ILIRIA Debate Club

Thank You USA

ILIRIA International Review

Publikimet