|
 
 
 

Uluslararasi Ilişkiler ve Diplomasi Yüksek Lisans

Akreditasyon için Yüksek Lisans projesinin tek nedeni İLİRİA Kolejin araştırma platormu sağlamak, bilimsel çalışmalarda kapasitelerini güçlendirmek, eleştirilere ve yaratıcılığa hazırlıklı olmaktır. Ayrıca, programın Avrupa-Atlantik alanının modern bir ulusal ruh, felsefe ve değerlerin insan kapasitesi ve işbirlikçi yönetim bina hedefi vardır.

Bu nedenle, gerekli deneyim ve mevcut kaynaklara sahip, ILIRIA Koleji gerçekçi çalışma ve bilim olanakları sağlayarak bir tek amacı ile çalışma alanındaki lojistik vakıf ve bireysel uluslararası ortakları ile birleştiğinde kapasiteleri, teorik bilgi ve pratik deneyim birleşmeye, herhangi bir bilgi Yüksek Lisans temsil çalışmaları için tüm standart kriterler nedeniyle gözlem programına katılmak için zorunludur.

Yüksek lisans programının uygulamasında adımlar atarak, İLİRİA Koleji bölegedeki koşullara, bilimsel ve siyasi Arnavut alanlarının gereklerine program içeriğini benimseyerek çok dikkatli olnuştur, böylece öğrenciler tarafından elde edilen bilgi Arnavut ve uluslararası toplumun kapsamlı kalkınma için kendi uygulamasında karlı olmuştur.

Akademik ve diğer personel açısından bakıcak olursak, tüm öğretim üyelerin doktora (PhD) derecelerine sahip, kariyerlerinde yüksek akademik başarılı olmaları için bu bir ön koşullardan biridir. İLİRİA Kolejin Yönetimi Arnavutluk, Kosova, Makedonya’dan kaliteli profesörler seçerek, aynı zamanda Alman, Amerikan ve bölgedeki üniversitelerden desteklenmektedir.

Beklenen öğrenme çıkarları:

İLİRİA Koleji tarafından sununlan yüksek lisans program, daha önce lisans eğitiminde edinilen bilgiyi derinleştirmek için, öğrencilerine uluslararası ilişkiler ve diplomasi alanında derin bir bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda, program diğer beşeri ve daha önemli hedeflerine ulaşmak için, bu alanda ilişkilerini yoğunlaştırmaya amaçlamaktadır:

Bu programın mezunları, uluslararası ilişkiler ve diplomasi , mevcut ulusal ve uluslararası sorunlara ilişkin kendi uygulamaya dayalı bir düşünce tarzı geliştirilmesi, ileri düzeyde bilgi almak mümkün olacak; öğrenciler küresel olaylarını ve bölgesel siyasi düzeyinde analitik becerilerini güçlendirerek; uluslararası ilişkiler ve diplomasi bilgi elde etme aracı olarak bilimsel yöntemde gelişmiş bilgi almalıdır, yeniliklerin takip aladında planlama yolları ampirik araştırma, eleştiriler yaklaşım çalışma alanında göstericileri ve bilimsel keşif konuları araştırmak.
Farklı beklenen bir sonuçgenelyönetimkendi alanındazorlu vekarmaşık durumlarıkopyalamaöğrencilere beceri, ve toplumuinşa etmekyeteneğidir. Ayrıca, öğrencilerinyerel ve uluslararasıhükümet vesivil toplumörgütleri, idarive teknik becerilerinipekiştirmekgerekir.
Bu programın mezunları, ülkelerinde diplomatik vekonsolosluk görevlerineolarak gerekliözel nitelikleresahipsivilhizmetalanlarındaiş bulmalarımümkün olacak. Uzman dşplomatik profillere katılmak, uluslararası ilişkiler genel bilgi üstüne uzmanlaşmış bilgi etmek, öğrencilerin odak noktasıdır.

Universiteti Veror “LUM Jean Monnet - ILIRIA"

Kolegji ILIRIA - Konkurs 2013/2014

Kolegji ILIRIA

Kolegji ILIRIA - Çmimi Evropian për Cilësi

Kolegji ILIRIA nderoi Philip Kotler me titullin "Doctor Honoris Causa"

Galeria - Omer Kaleshi

ILIRIA Debate Club

Thank You USA

ILIRIA International Review

Publikimet