|
 
 
 
Gjendeni këtu: Menaxhment Shendetesor

YÜKSEK LİSANS SAĞLIK YÖNETİMİ

Bu proğramda, öğrencilerin halk sağlığı reformu,  sağlık Avrupa kamu sistemleri anlamak ve dünyanın en iyi uygulamaları hayata geçirmek, modern sağlığı anlamak için sahip ve ahlaki konularda, etik ve biyo-etik farklı yaklaşımlar ifade eder. Öğrencilere kriz yönetiminin temelleri tanıtılıcak, kriz durumları ile birlikte süreçleri ve teknikleri ile üstesinden geçmek.

Onlar  karşılaştırmalı bir bakış ile küresel sağlık politikaları gibi, çapraz ulusal konulara , anahtar kavramlar ve planlama ile ilgili teoriler, değerlendirme, finansman, dünyada sağlık sistemlerinin organizasyonu, nüfus odaklı yönetim ve kişisel bakım reformu ve sağlık sistemleri,   liderlik ve küresel sağlık aktörleri ve halk sağlığı stratejileri öncelikleri tanımını anlayacak.

Öğrenciler, uygun epidemiyolojik sağlık strateji yöntemini belirlemek, kapsamlı ve bilimsel hipotezler geliştirmek, hipotezleri test etmek, verilerin yorumlanmasını öğrenmek ve harekete geçmek mümkün olacaktır.
Temel teknikleri ve tanımlayıcı istatistikler  uygulamak durumunda mümkün olacak. Bunlar dahil olacak: sayısal ve grafiksel tanımlayıcı istatistik teknikleri; Temel olasılık hesaplamaları; sıfır noktası tahminleri ve güven aralıkları ve nüfus ortalamasının hipotez testi, oranlar, ortalamalar ve oranlar arasındaki farklılıklar; temel teknikler ve basit kontenjan tabloları parametrik olmayan analiz.

Universiteti Veror “LUM Jean Monnet - ILIRIA"

Kolegji ILIRIA - Konkurs 2013/2014

Kolegji ILIRIA

Kolegji ILIRIA - Çmimi Evropian për Cilësi

Kolegji ILIRIA nderoi Philip Kotler me titullin "Doctor Honoris Causa"

Galeria - Omer Kaleshi

ILIRIA Debate Club

Thank You USA

ILIRIA International Review

Publikimet