|
 
 
 

Klubi i Robotikës dhe Mekatronikës

Klubi i Robotikës është një klub i themeluar nga Kolegji ILIRIA, në të cilin bashkohen studentë dhe të tjerë, te pasionuar rreth çështjeve dhe të arriturave të Robotikës dhe Mekatronikës.

Klubi u ofron anëtarëve te saj, qasje të lehtë në shumë të dhëna relevante mbi mekartonikën, robotiken, sistemeve të kontrollit, sistemeve digjitale të kontrollit, sistemeve elektronike, elektro-mekanikës, kompjuterëve, sistemeve mekanike si dhe diskutime, debate, informata të ndryshme rreth këtyre aspekteve. Gjithashtu, klubi u ofron atyre në mënyrë periodike, robotë, aparaturë moderne nga fusha e Mekatronikës, ligjërata nga ekspertë mbarëbotëror  të  fushës së Mekatronikës, pjesëmarrje në trajnime, seminare, konferenca, projekte dhe gara të njohurive rreth këtyre çështjeve.

Universiteti Veror “LUM Jean Monnet - ILIRIA"

Kolegji ILIRIA - Konkurs 2013/2014

Kolegji ILIRIA

Kolegji ILIRIA - Çmimi Evropian për Cilësi

Kolegji ILIRIA nderoi Philip Kotler me titullin "Doctor Honoris Causa"

Galeria - Omer Kaleshi

ILIRIA Debate Club

Thank You USA

ILIRIA International Review

Publikimet