BallinaProgramet Apliko OnlineKontakti
 
 
Gjendeni këtu: Konferenca
 
 
Menaxhimi i Rritjes së NVM-ve

Menaxhimi i Rritjes së NVM-ve

Në kuadër të bashkëpunimit mes BUSINESSEUROPE, Kolegjit ILIRIA dhe KPK në Kolegjin ILIRIA u organizua seminari dy ditor me titull:  “Menaxhimi i Rritjes së NVM-ve” - Aspekte të ndërlidhura tregtare të agro ushqimit mes Kosovës dhe BE-së, në kuadër të programit Bosmip 4 ( program për mbështetje të bizneseve) i bashkë financuar nga Komisioni Evropian.

Pjesëmarrës në këtë seminar ishin:

• Leander Van Learhoven – BUSINESSEUROPE

• Dirk Jacobs - nga FoodDrinkEurope, ekspert në industrinë e ushqimit dhe pijeve në Evropë. 

• Juhapekka Suutarinen - Konfederata e Industrive Finlandeze

• Halit Hoxhaj - këshilltar në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural të RKS-së.

• Nexhat Hasani - Shoqata e Eksportuesve të Kosovës

• Ajri Begu - Konfederata e Punëdhënësve të Kosovës

• Jean Marie Standaerd - DECP (Programi i Bashkëpunimit të Punëdhënësve Holandez)

Po ashtu, z. Mixhait Reçi, President i Kolegjit ILIRIA përshëndeti pjesëmarrësit me një fjalë rasti.

Audienca e përbërë nga studentët dhe përfaqësues nga bizneset  patën rastin që të jenë pjesë aktive e këtij seminari duke u inkuadruar në pyetje dhe në vlerësimin e konkluzioneve të nxjerra.

Faqja zyrtare e programit Bosimp 4

 

 

toeic_412578405.png

ILIRIA SIS

Vis Pre-Moot

 

Erasmus+ në Kolegjin ILIRIA

Klinika Juridike në Kolegjin ILIRIA, Gara e Arbitrazhit ne Vienë

Klubi i menaxhimit të projekteve në Kolegjin ILIRIA

Klubi i Programerëve dhe Robotikës në Kolegjin ILIRIA

Klinika Juridike në Kolegjin ILIRIA, Ndihmë Juridike Falas

Qendra e Biznesit në Kolegjin ILIRIA

Vizite studimore e studentëve të Kolegjit ILIRIA në korporatën "RUGOVE"

Studentët e Kolegjit ILIRIA realizuan vizitë studimore në fabrikën e produkteve ”Pi&Ki”, Elkos Group

Publikimet & Njoftimet