BallinaProgramet Apliko OnlineKontakti
 
 
Gjendeni këtu: Konferenca
 
 
“Konferenca e 2të në Kosovë e Parlamentit të të Rinjve të Evropës”

“Konferenca e 2të në Kosovë e Parlamentit të të Rinjve të Evropës”

Organizator:                 Parlamenti i të Rinjve të Evropës – EYP;
Partner:                       Universiteti ILIRIA dhe Tjera Institucione;
Data e organizimit:       Tetor, 18-21 2012

Parlamenti i të Rinjve të Evropës është një krijim i Komisionit Evropian, aktivitetet e së cilit shtrihen në pothuajse të gjitha Shtetet e Evropës.

Për herë të parë Kosova gëzoi të drejtën e plotë të organizimit të aktiviteteve brenda kornizës së këtij parlamenti. Si e tillë, Kosova organizoi këtë konferencë e cila kishte për qëllim zhvillimin e kapaciteteve të të rinjve pjesëmarrës në këtë ngjarje, përmes simulimit të Sistemit Funksionues të Parlamentit Evropës, për të mësuar mbi mënyrën reale dhe praktike se si ky institucion funksionon.

Të rinjtë e Kosovës, së bashku me përfaqësues të rinjve të ardhur nga vende të ndryshme të Bashkimit Evropian, të cilët morën pjesë në konferencë, ishin pjesë e trajnimeve dhe tjerave aktivitete që zyrtarët e Shteteve të Bashkimit Evropian mbajtën për ata. Pjesëmarrësit të cilët ishin të përfshirë në aktivitetet e konferencës ishin të ndarë në grupe punuese dhe ata zhvilluan dhe elaboruan tema dhe raste të cilat kërkonin zgjidhje.


toeic_412578405.png

ILIRIA SIS

Vis Pre-Moot

 

Erasmus+ në Kolegjin ILIRIA

Klinika Juridike në Kolegjin ILIRIA, Gara e Arbitrazhit ne Vienë

Klubi i menaxhimit të projekteve në Kolegjin ILIRIA

Klubi i Programerëve dhe Robotikës në Kolegjin ILIRIA

Klinika Juridike në Kolegjin ILIRIA, Ndihmë Juridike Falas

Qendra e Biznesit në Kolegjin ILIRIA

Vizite studimore e studentëve të Kolegjit ILIRIA në korporatën "RUGOVE"

Studentët e Kolegjit ILIRIA realizuan vizitë studimore në fabrikën e produkteve ”Pi&Ki”, Elkos Group

Publikimet & Njoftimet