BallinaProgramet Apliko OnlineKontakti
 
 

PROGRAMI PROFESORËT NE VIZITË

Përmes këtij programi Kolegji ILIRIA promovon prezencën e profesorëve dhe profesionistëve të dalluar të ardhur nga Universitete, Institucione dhe Biznese nga e gjithë bota për të ligjëruar dhe për të zhvilluar lëndë në vizitë në Institucionin tonë.
Programi u mundëson studentëve të marrin njohuri të ndryshme teoriko-praktike bashkëkohore dhe të mësojnë metoda inovative të mësimit duke i ndihmuar në këtë formë avancimit të mësimzënies së tyre paralel standardeve ndërkombëtare, nxitjes së bashkëpunimeve të reja student-profesor, hapja e mundësive për bashkëpunime në projekte kërkimore, vizita studimore dhe shumë forma tjera të mobilitetit dhe shkëmbimit akademik-shkencor.
Në anën tjetër ky program i mundëson edhe bashkëdyzimin e aspekteve të mësimdhënies së profesorëve lokal dhe profesorëve në vizitë përmes shkëmbimit të përvojave të tyre dhe njohurive rreth fushave të caktuara relevante si dhe për zhvillimin e bashkëpunimit në projekte të përbashkëta akademike-shkencore.
Kolegji ILIRIA deri më tani ka angazhuar këto nën programe dhe këta profesor në vizitë.

toeic_412578405.png

ILIRIA SIS

Vis Pre-Moot

 

Erasmus+ në Kolegjin ILIRIA

Klinika Juridike në Kolegjin ILIRIA, Gara e Arbitrazhit ne Vienë

Klubi i menaxhimit të projekteve në Kolegjin ILIRIA

Klubi i Programerëve dhe Robotikës në Kolegjin ILIRIA

Klinika Juridike në Kolegjin ILIRIA, Ndihmë Juridike Falas

Qendra e Biznesit në Kolegjin ILIRIA

Vizite studimore e studentëve të Kolegjit ILIRIA në korporatën "RUGOVE"

Studentët e Kolegjit ILIRIA realizuan vizitë studimore në fabrikën e produkteve ”Pi&Ki”, Elkos Group

Publikimet & Njoftimet