BallinaProgramet Apliko OnlineKontakti
 
 

Profesorët në Vizitë të Pavarur

Përveç profesorëve që Kolegji ILIRIA angazhon të japin mësim si profesor në vizitë të caktuar për mësimdhënie me nominim të CILS (e cila luan rolin e ndërmjetësuesit), gjithashtu Kolegji ILIRIA ka caktuar profesorë të cilët ligjërojnë lëndët e tyre respektive për shumë vite me radhë në Institucionin tonë, si profesorë të pavarur.

Gjithashtu, ILIRIA është në proces të negociatave me disa dhe është e hapur për angazhim si profesorë në vizitë, individë të aftë praktikisht dhe me njohuri, të cilët do të mund të bartnin tek studentët njohuri inovative shtesë në fusha respektive studimesh dhe të i bënin ata të familjarizohen me metodologjitë bashkëkohore të mësimit.

Profesorët e pavarur në vizitë të cilët kanë ligjëruar në Kolegjin ILIRIA janë:

toeic_412578405.png

ILIRIA SIS

Vis Pre-Moot

 

Erasmus+ në Kolegjin ILIRIA

Klinika Juridike në Kolegjin ILIRIA, Gara e Arbitrazhit ne Vienë

Klubi i menaxhimit të projekteve në Kolegjin ILIRIA

Klubi i Programerëve dhe Robotikës në Kolegjin ILIRIA

Klinika Juridike në Kolegjin ILIRIA, Ndihmë Juridike Falas

Qendra e Biznesit në Kolegjin ILIRIA

Vizite studimore e studentëve të Kolegjit ILIRIA në korporatën "RUGOVE"

Studentët e Kolegjit ILIRIA realizuan vizitë studimore në fabrikën e produkteve ”Pi&Ki”, Elkos Group

Publikimet & Njoftimet