BallinaProgramet Apliko OnlineKontakti
 
 

Zyra për marrëdhënie me jashtë

Me krijimin e Zyrës për Marrëdhënie me Jashtë, e cila është një strukture relativisht e re në kuadrin e Rektoratit të Kolegjit ILIRIA, Kolegji synon forcimin dhe zgjerimin e bashkëpunimit ekzistues me analogët nëpër botë dhe në të njëjtën kohë edhe përmirësimin e komunikimit dhe bashkëpunimit brenda territorit të Kosovës.

Duke qenë pjesë e hartimit te politikave dhe strategjisë së zhvillimit të Kolegjit ILIRIA, kjo Zyrë bashkërendon punën me Universitete të tjera si brenda edhe jashtë vendit, për të nxitur bashkëpunimin në të gjitha fushat e arsimit të lartë.

Zyra për Marrëdhënie me Jashtë, promovon ndërkombëtarisht aktivitetin e Kolegjit ILIRIA dhe krijon bazat për bashkëpunim të mëtejshëm duke shkëmbyer informacionin e nevojshëm.

Zyra për Marrëdhënie me Jashtë ofron edhe shërbime lidhur me projekte për personelin akademik dhe studentët e Kolegjit ILIRIA, duke ndihmuar në gjetjen e fondeve, dhënien e informatave për grante të ndryshme, projekte, organizimin e trajnimeve të ndryshme etj. si dhe funksionon gjithashtu në ndihmë dhe në shërbim të studentëve dhe stafit akademik të Kolegjit ILIRIA, lidhur me lëvizjen e tyre në vende të tjera në kuadrin e programeve të ndryshme akademike ndërkombëtare.

 

Kolegji ILIRIA nënshkruan Marrëveshje Bashkëpunimi me Sun Moon University

Kolegji ILIRIA brenda aktiviteteve të cilat synojnë zgjërimin e bashkëpunimit ndërkombëtar të këtij institucioni me institucione ndërkombëtare të arsimit, së ...
 

Kolegji ILIRIA dhe Organizata për Hulumtimin e Dukurive Negative nënshkruajnë marrëveshje

Me qëllim të bashkëpunimit për realizimin e projektit "Dukuritë Negative dhe të rinjtë në arsimin parauniversitar", Kolegji ILIRIA dhe Organizata ...
 

Studime të përbashkëta për doktoratë në mes të Universitetit EMUNI nga Sllovenia dhe Kolegjit ILIRIA

Në Kolegjin ILIRIA, në vazhdën e aktiviteteve të shumta që kanë për qëllim bashkëpunimin me institucione vendore dhe ndërkombëtare është ...
 

Kolegji ILIRIA dhe Universiteti Vitrina nënshkruajnë marrëveshje bashkëpunimi

Të udhëhequr nga parimet e mirëkuptimit dhe respektit të ndërsjellë, nga nevoja për zhvillim dhe thellim të bashkëpunimit akademik, Kolegji ...
 

Adriatic Linked Universities – Rrjeti i Universiteteve të Adriatikut

Kolegji ILIRIA, i përfaqësuar nga menaxhmenti i lartë, ka marrë pjesë në konferencën e themelimit të Rrjetit të Universiteteve të ...
 

Vizita e studentëve nga Italia brenda Programit E.MA

Në vazhdën e vizitave që i bëhen Kolegjit ILIRIA janë edhe studentët nga Venecia, Italia,  brenda programit E.MA. Ky program ...
 

Tryeza e debatit “Zbatimi i Masave Ligjore Kundër Duhanit”

Nën organizimin e përbashkët të Kolegjit ILIRIA dhe organizatës joqeveritare “The New Milenium”, me mbështetje të Postës dhe Telekomunikacionit të ...
 

Vizita e studentëve të UFO (UNIVERSITAS FABREFACTA OPTIME) nga Tirana

Grup studentësh nga UFO (Universitas Fabrefacta Optime) në Tiranë, i bën vizitë Kolegjit ILIRIA. Ata u pritën nga studentë dhe ...
 

Kolegji ILIRIA dhe Universiteti Europian i Tiranës nënshkruajnë marrëveshje bashkëpunimi

Me qellim të internacionalizimit të bashkëpunimit ndërmjet tyre, në mbështetje të procesit të Bolonjës, Kolegji ILIRIA dhe Universiteti Europian i ...
 

Kolegji ILIRIA nënshkrues i “Kartës së Tiranës”

Kolegji ILIRIA ka realizuar pjesëmarrjen  e përfaqësuesve të saj të lartë, në Konferencën e I-rë të Rektorëve të Universiteteve të ...
 

toeic_412578405.png

ILIRIA SIS

Vis Pre-Moot

 

Erasmus+ në Kolegjin ILIRIA

Klinika Juridike në Kolegjin ILIRIA, Gara e Arbitrazhit ne Vienë

Klubi i menaxhimit të projekteve në Kolegjin ILIRIA

Klubi i Programerëve dhe Robotikës në Kolegjin ILIRIA

Klinika Juridike në Kolegjin ILIRIA, Ndihmë Juridike Falas

Qendra e Biznesit në Kolegjin ILIRIA

Vizite studimore e studentëve të Kolegjit ILIRIA në korporatën "RUGOVE"

Studentët e Kolegjit ILIRIA realizuan vizitë studimore në fabrikën e produkteve ”Pi&Ki”, Elkos Group

Publikimet & Njoftimet