BallinaProgramet Apliko OnlineKontakti
 
 
Gjendeni këtu: Mardheniet
 
 
Kolegji ILIRIA dhe Universiteti Europian i Tiranës nënshkruajnë marrëveshje bashkëpunimi

Kolegji ILIRIA dhe Universiteti Europian i Tiranës nënshkruajnë marrëveshje bashkëpunimi

Me qellim të internacionalizimit të bashkëpunimit ndërmjet tyre, në mbështetje të procesit të Bolonjës, Kolegji ILIRIA dhe Universiteti Europian i Tiranës, nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi dypalëshe.

Përmes kësaj marrëveshje, këto dy institucione synojnë shtrirjen e bashkëpunimit të ndërsjellë  në procesin e sigurimit të cilësisë së mësimdhënies dhe të kërkimit shkencor, në fushën e studimit në të gjitha ciklet e tij dhe në ruajtjen e komunikimit profesional ndërinstitucional.

toeic_412578405.png

ILIRIA SIS

Vis Pre-Moot

 

Erasmus+ në Kolegjin ILIRIA

Klinika Juridike në Kolegjin ILIRIA, Gara e Arbitrazhit ne Vienë

Klubi i menaxhimit të projekteve në Kolegjin ILIRIA

Klubi i Programerëve dhe Robotikës në Kolegjin ILIRIA

Klinika Juridike në Kolegjin ILIRIA, Ndihmë Juridike Falas

Qendra e Biznesit në Kolegjin ILIRIA

Vizite studimore e studentëve të Kolegjit ILIRIA në korporatën "RUGOVE"

Studentët e Kolegjit ILIRIA realizuan vizitë studimore në fabrikën e produkteve ”Pi&Ki”, Elkos Group

Publikimet & Njoftimet