BallinaProgramet Apliko OnlineKontakti
 
 
Gjendeni këtu: Mardheniet
 
 
Vizita e studentëve të UFO (UNIVERSITAS FABREFACTA OPTIME) nga Tirana

Vizita e studentëve të UFO (UNIVERSITAS FABREFACTA OPTIME) nga Tirana

Grup studentësh nga UFO (Universitas Fabrefacta Optime) në Tiranë, i bën vizitë Kolegjit ILIRIA. Ata u pritën nga studentë dhe nga stafi akademik i Kolegjit ILIRIA.

Gjatë kësaj vizite studentët nga UFO u njohën për së afërmi me ambientin dhe formën e organizimit të mësimdhënies në këtë Kolegj, patën rastin të vizitojnë të gjitha hapësirat e kampusit të kolegjit si dhe të shkëmbejnë përvoja, ide dhe të zhvillojnë debate të ngushta me studentët e Kolegjit ILIRIA.


toeic_412578405.png

ILIRIA SIS

Vis Pre-Moot

 

Erasmus+ në Kolegjin ILIRIA

Klinika Juridike në Kolegjin ILIRIA, Gara e Arbitrazhit ne Vienë

Klubi i menaxhimit të projekteve në Kolegjin ILIRIA

Klubi i Programerëve dhe Robotikës në Kolegjin ILIRIA

Klinika Juridike në Kolegjin ILIRIA, Ndihmë Juridike Falas

Qendra e Biznesit në Kolegjin ILIRIA

Vizite studimore e studentëve të Kolegjit ILIRIA në korporatën "RUGOVE"

Studentët e Kolegjit ILIRIA realizuan vizitë studimore në fabrikën e produkteve ”Pi&Ki”, Elkos Group

Publikimet & Njoftimet