BallinaProgramet Apliko OnlineKontakti
 
 
Gjendeni këtu: Mardheniet
 
 
Kolegji ILIRIA dhe Universiteti Vitrina nënshkruajnë marrëveshje bashkëpunimi

Kolegji ILIRIA dhe Universiteti Vitrina nënshkruajnë marrëveshje bashkëpunimi

Të udhëhequr nga parimet e mirëkuptimit dhe respektit të ndërsjellë, nga nevoja për zhvillim dhe thellim të bashkëpunimit akademik, Kolegji ILIRIA dhe Universiteti Vitrina nënshkruan marrëveshje të bashkëpunimit në fushën e arsimit dhe të kërkimit shkencor.

Përmes kësaj marrëveshje, u formalizua bashkëpunimi I ndërsjellë në formën e shkëmbimit të kuadrit akademik, veprimtari të përbashkëta promovuese dhe marketingu, shkëmbim të planeve dhe programeve mësimore-shkencore, bashkëpunim në ideimin dhe zhvillimin e projekteve të përbashkëta arsimore-shkencore dhe kërkimore-shkencore me interes të përbashkët, pjesëmarrje e përbashkët në programet dhe projektet arsimore-shkencore të financuara nga bashkimi evropian dhe organizata tjera ndërkombëtare, rajonale dhe bilaterale, për shkëmbim në fushën e botimeve, zhvillimin e konferencave shkencore, simpoziumeve, tribunave të përbashkëta, shkëmbim të të dhënave dhe informacioneve të kërkimit shkencor  si dhe forma tjera të bashkëpunimit.

toeic_412578405.png

ILIRIA SIS

Vis Pre-Moot

 

Erasmus+ në Kolegjin ILIRIA

Klinika Juridike në Kolegjin ILIRIA, Gara e Arbitrazhit ne Vienë

Klubi i menaxhimit të projekteve në Kolegjin ILIRIA

Klubi i Programerëve dhe Robotikës në Kolegjin ILIRIA

Klinika Juridike në Kolegjin ILIRIA, Ndihmë Juridike Falas

Qendra e Biznesit në Kolegjin ILIRIA

Vizite studimore e studentëve të Kolegjit ILIRIA në korporatën "RUGOVE"

Studentët e Kolegjit ILIRIA realizuan vizitë studimore në fabrikën e produkteve ”Pi&Ki”, Elkos Group

Publikimet & Njoftimet