BallinaProgramet Apliko OnlineKontakti
 
 
Gjendeni këtu: Mardheniet
 
 
Kolegji ILIRIA dhe Organizata për Hulumtimin e Dukurive Negative nënshkruajnë marrëveshje

Kolegji ILIRIA dhe Organizata për Hulumtimin e Dukurive Negative nënshkruajnë marrëveshje

Me qëllim të bashkëpunimit për realizimin e projektit "Dukuritë Negative dhe të rinjtë në arsimin parauniversitar", Kolegji ILIRIA dhe Organizata për Hulumtimin e Dukurive Negative nënshkruajnë marrëveshjen e cila formalizon këtë raport reciprok.

Përmes kësaj marrëveshje, Kolegji ILIRIA dhe OHDN u pajtuan të zhvillojnë në baza vjetore projektin i cili involvon anketimin e nxënësve të shkollave të mesme në mbarë Kosovën, analizimin e të dhënave dhe nxjerrjen e të rezultateve relevante mbi nivelin  e dukurive negative prezente tek kjo grupmoshë.


toeic_412578405.png

ILIRIA SIS

Vis Pre-Moot

 

Erasmus+ në Kolegjin ILIRIA

Klinika Juridike në Kolegjin ILIRIA, Gara e Arbitrazhit ne Vienë

Klubi i menaxhimit të projekteve në Kolegjin ILIRIA

Klubi i Programerëve dhe Robotikës në Kolegjin ILIRIA

Klinika Juridike në Kolegjin ILIRIA, Ndihmë Juridike Falas

Qendra e Biznesit në Kolegjin ILIRIA

Vizite studimore e studentëve të Kolegjit ILIRIA në korporatën "RUGOVE"

Studentët e Kolegjit ILIRIA realizuan vizitë studimore në fabrikën e produkteve ”Pi&Ki”, Elkos Group

Publikimet & Njoftimet