BallinaProgramet Apliko OnlineKontakti
 
 
Gjendeni këtu: Botimet

Botimet

Kolegji ILIRIA si kolegj modern ka përcaktuar si politikë prioritare të tijën nxitjen e botimeve shkencore si në formën e studimeve, librave, ashtu edhe në formën e revistave shkencore.

Deri më tani Kolegji ILIRIA ka mbi 20 tituj të botuar në funksion edhe të mbarëvajtjes së procesit mësimor.

toeic_412578405.png

ILIRIA SIS

Vis Pre-Moot

 

Erasmus+ në Kolegjin ILIRIA

Klinika Juridike në Kolegjin ILIRIA, Gara e Arbitrazhit ne Vienë

Klubi i menaxhimit të projekteve në Kolegjin ILIRIA

Klubi i Programerëve dhe Robotikës në Kolegjin ILIRIA

Klinika Juridike në Kolegjin ILIRIA, Ndihmë Juridike Falas

Qendra e Biznesit në Kolegjin ILIRIA

Vizite studimore e studentëve të Kolegjit ILIRIA në korporatën "RUGOVE"

Studentët e Kolegjit ILIRIA realizuan vizitë studimore në fabrikën e produkteve ”Pi&Ki”, Elkos Group

Publikimet & Njoftimet