BallinaProgramet Apliko OnlineKontakti
 
 

Revista shkencore ndërkombëtare

Kjo revistë është një produkt i Kolegjit ILIRIA, i vendosur si instrument në rrugën e afirmimit të dijes dhe të shkencës, që ky institucion arsimor me punën serioze dhe të përgjegjshme po arrin shkallë të lartë të edukimit shkencor dhe aktualisht e zë vendin e duhur në kuadër të elitës së universiteteve në Evropë dhe SHBA.

Kjo revistë, tanimë jo ekzistente në emrin origjinal të saj si rezultat i avancimit në arenën ndërkombëtare, me specifikat që ka, merr kuptimin e një reviste të karakterit ndërkombëtarë. Në këtë revistë, njerëzve të shkencës nga vende të ndryshme të botës u është mundësuar për disa vite,  që në gjuhën e tyre të botojnë punimet e tyre shkencore. Me këtë qasje kjo revistë krijoi unikalitetin e saj. Kjo qasje, pos tjerash, ka bërë të mundur që Revista Ndërkombëtare “ILIRIA” të bëhet rrjedhimisht, pjesë e bibliotekave të shumë universiteteve dhe institucioneve shkencore të njohura në botë.

Revista shkencore ndërkombëtare “ILIRIA”, nën emrin dhe strukturën e saj origjinale,  botohet që nga viti 2007, dy herë në vjet. 

Punimet e prezantuara brenda kësaj reviste janë të karakterit multi disiplinor dhe nga ekspertë, profesorë, shkencëtarë nga rajoni, vendi dhe bota të cilat do të prezantohen si më poshtë:

toeic_412578405.png

ILIRIA SIS

Vis Pre-Moot

 

Erasmus+ në Kolegjin ILIRIA

Klinika Juridike në Kolegjin ILIRIA, Gara e Arbitrazhit ne Vienë

Klubi i menaxhimit të projekteve në Kolegjin ILIRIA

Klubi i Programerëve dhe Robotikës në Kolegjin ILIRIA

Klinika Juridike në Kolegjin ILIRIA, Ndihmë Juridike Falas

Qendra e Biznesit në Kolegjin ILIRIA

Vizite studimore e studentëve të Kolegjit ILIRIA në korporatën "RUGOVE"

Studentët e Kolegjit ILIRIA realizuan vizitë studimore në fabrikën e produkteve ”Pi&Ki”, Elkos Group

Publikimet & Njoftimet