BallinaProgramet Apliko OnlineKontakti
 
 
Gjendeni këtu: Konferenca
 
 
Negociatat për çështje teknike dhe statusi final i Kosovës

Negociatat për çështje teknike dhe statusi final i Kosovës

Organizimi i kësaj konference pati për qëllim kryesor, që nga pikëpamje të ndryshme: juridike, ekonomike, diplomatike–politike dhe nga pikëpamja e mërgatës shqiptare të shtjellohen aspekte të ndryshme në lidhje me rolin që negociatat për çështje teknike, të përcaktuara nga faktori ndërkombëtar, kishin në procesin e gjatë të definimit të statusit final të Kosovës.

Ekspertë të fushave të ndryshme sikurse, Dr. Zejnullah Gruda, Dr. Ali Jakupi, Dr. Lisen Bashkurti, Dr. Muhamet Kelmendi, Dr. Riza Smaka, Dr. Rifat Blaku, Gjon Boriçi, M. A., Naim Dedushaj, paraqiten  kumtesat e tyre me tituj: 

-    Parimet bazë të zgjidhjes së drejtë të çështjes së Kosovës;

-    Negociatat për pavarësinë e Kosovës dhe refleksionet në periudhën e pas definimit të statusit final të saj;

-    Kosova: Negociatat, rruga drejt statutit;

-    Shteti – zgjidhje e vetme për Kosovën;

-    Shtatë faktorë favorizues për pavarësinë politike të Kosovës;

-    Aspekti demografik dhe gjeostrategjik i decentralizimit;

-    Kosova dhe përgatitja e kapaciteteve diplomatike;

-    Kosova status negotiations – is it just one big poker game?

Të gjitha kumtesat e nxjerra nga panelistët në konferencë, janë botuar brenda një publikimi të vetëm,  i cili mban titullin e njëjtë me atë  të konferencës.

toeic_412578405.png

ILIRIA SIS

Vis Pre-Moot

 

Erasmus+ në Kolegjin ILIRIA

Klinika Juridike në Kolegjin ILIRIA, Gara e Arbitrazhit ne Vienë

Klubi i menaxhimit të projekteve në Kolegjin ILIRIA

Klubi i Programerëve dhe Robotikës në Kolegjin ILIRIA

Klinika Juridike në Kolegjin ILIRIA, Ndihmë Juridike Falas

Qendra e Biznesit në Kolegjin ILIRIA

Vizite studimore e studentëve të Kolegjit ILIRIA në korporatën "RUGOVE"

Studentët e Kolegjit ILIRIA realizuan vizitë studimore në fabrikën e produkteve ”Pi&Ki”, Elkos Group

Publikimet & Njoftimet