BallinaProgramet Apliko OnlineKontakti
 
 
Gjendeni këtu: Konferenca
 
 
Kosova dhe faktori Ndërkombëtar

Kosova dhe faktori Ndërkombëtar

Organizuar nga Kolegji ILIRIA në bashkëpunim  me Qendrën Diplomatike shqiptare, kjo konferencë, në qendër të diskutimit pati çështjen e rolit vendimtar që faktori ndërkombëtari tregoi në rrugën drejt shtet formimit të Kosovës. 

Në këtë konferencë morën pjesë: ekspertë vendorë dhe ndërkombëtarë, profesorë dhe studentë të KolegjitILIRIA, përfaqësues të botës akademike në Kosovë, përfaqësues të shoqërisë civile, institucioneve publike sikurse: Dr. Lisen Bashkurti, Dr. Nancy McCaslin, Dr. Muhamet Kelmendi, Dr. Kadri Metaj, Dr. Riza Smaka, Dr. Ibrahim Gashi, Dr. Shpresa Shehu – Kursani, Mr. Kadri Kryeziu, Mr. Driton Tali.

Kumtesat e paraqitura në këtë konferencë u mbajtën nën këto tituj:

-    Është koha që Kosova të mendojë, të sillet dhe të veprojë si shtet I pavarur;

-    The Rule of Law and Equality for Citizens;

-    Kosova dhe Grupi I Kontaktit;

-    Vonesa për zgjidhjen  e statusit – shpie kah ndarja e Kosovës;

-    Sfida kosovare për unitetin politik dhe diversitetin kulturor të Evropës;

-    Roli I faktorit ndërkombëtar në procesin e shtet ndërtimit të Kosovës;

-    Kosova dhe rruga drejt Bashkimit Evropian;

-    Faktori ndërkombëtar në Kosovë – roli I Shteteve të Bashkuara në Kosovë;

-    Qëndrueshmëria ekonomike e shtetit të Kosovës pas statusit dhe roli I institucioneve ndërkombëtare financiare

Të gjitha kumtesat e nxjerra nga panelistët në konferencë, janë botuar brenda një publikimi të vetëm,  i cili mban titullin e njëjtë me atë  të konferencës.

 

toeic_412578405.png

ILIRIA SIS

Vis Pre-Moot

 

Erasmus+ në Kolegjin ILIRIA

Klinika Juridike në Kolegjin ILIRIA, Gara e Arbitrazhit ne Vienë

Klubi i menaxhimit të projekteve në Kolegjin ILIRIA

Klubi i Programerëve dhe Robotikës në Kolegjin ILIRIA

Klinika Juridike në Kolegjin ILIRIA, Ndihmë Juridike Falas

Qendra e Biznesit në Kolegjin ILIRIA

Vizite studimore e studentëve të Kolegjit ILIRIA në korporatën "RUGOVE"

Studentët e Kolegjit ILIRIA realizuan vizitë studimore në fabrikën e produkteve ”Pi&Ki”, Elkos Group

Publikimet & Njoftimet