BallinaProgramet Apliko OnlineKontakti
 
 
Gjendeni këtu: LIgjerata te Hapura
 
 
Ligjëratë nga gjykatësi i EULEX, z. Vitor Pardal, “Drejtësia dhe luftimi i krimit të organizuar”

Ligjëratë nga gjykatësi i EULEX, z. Vitor Pardal, “Drejtësia dhe luftimi i krimit të organizuar”

Më datë 12 Prill 2012, të ftuar në Kolegjin ILIRIA kanë qenë pjesëtar të EULEX, Z. Vitor Pardal, gjykatës penal si dhe Z. Anne Blanksma, zyrtar për shtyp dhe informim publik, të cilët për vite i kontribuojnë ndërtimit të rendit dhe ligjit në Kosovë.

Me këtë rast, ata kanë mbajtur ligjëratë për studentët dhe stafin akademik të Kolegjit me titull “Drejtësia dhe luftimi i krimit të organizuar”. Përmes kësaj ligjërate ata u komunikuan pjesëmarrësve informata dhe raste mbi rolin, punën, angazhimet dhe vështirësitë që ky mision po ballafaqon gjatë aktivitetit të tij, drejt ndërtimit të sistemit të tillë ku rendi dhe ligji të vihen në veprim të përmirësimit të gjendjes së gjithëmbarshme të Republikës së Kosovës.

toeic_412578405.png

ILIRIA SIS

Vis Pre-Moot

 

Erasmus+ në Kolegjin ILIRIA

Klinika Juridike në Kolegjin ILIRIA, Gara e Arbitrazhit ne Vienë

Klubi i menaxhimit të projekteve në Kolegjin ILIRIA

Klubi i Programerëve dhe Robotikës në Kolegjin ILIRIA

Klinika Juridike në Kolegjin ILIRIA, Ndihmë Juridike Falas

Qendra e Biznesit në Kolegjin ILIRIA

Vizite studimore e studentëve të Kolegjit ILIRIA në korporatën "RUGOVE"

Studentët e Kolegjit ILIRIA realizuan vizitë studimore në fabrikën e produkteve ”Pi&Ki”, Elkos Group

Publikimet & Njoftimet