BallinaProgramet Apliko OnlineKontakti
 
  
Gjendeni këtu: Lajme
 
 
Kolegji ILIRIA me Program të Përbashkët Master (M.A) me Ruhr-Universität Bochum (Gjermani)

Kolegji ILIRIA me Program të Përbashkët Master (M.A) me Ruhr-Universität Bochum (Gjermani)

Në vazhdën e bashkëpunimeve të shumta që Kolegji ILIRIA në vazhdimësi realizon, së fundmi ky institucion ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me Ruhr-Universität Bochum, Departamenti për Kriminologji (Gjermani) për organizimin dhe zhvillimin e Programit Master të Përbashkët Ndërkombëtar (M.A) në Qeverisje dhe Shkenca Politike.

Përfituesit e këtij bashkëpunimi do të jenë të gjithë studentët vendor dhe ndërkombëtar, të interesuar për përfundimin e studimeve dy vjeçare Master në fushat e sipër cekura, përmes e-Learning, seminareve arsimor dhe konferencave virtuale.

Me rastin e nënshkrimit të marrëveshjes në një ceremoni solemne u organizua një koktej rasti në ambientet e Ruhr-Universität Bochum.

foto galeria