BallinaProgramet Apliko OnlineKontakti
 
  
Gjendeni këtu: Lajme
 
 
Kurs për Aftësimin e Mbajtjes Praktike të Kontabilitetit

Kurs për Aftësimin e Mbajtjes Praktike të Kontabilitetit

Kolegji ILIRIA organizon kursin e praktikës së kontabilitetit për studentët e sajë. Kursi organizohet nga “Klubi i kontabilistëve të Kolegjit ILIRIA”. Qëllimi i këtij kursi është aftësimi profesional i studentëve për mbajtjen praktike të kontabilitetit me anë të softuerit financiar të kontabilitetit. Modulet kryesore të softuerit janë: moduli i blerjeve dhe shitjeve, moduli i porosive, mjeteve themelore, arka, prodhimi, pagat, funksionimi i pasqyrave financiare, kontabiliteti i   librave dhe llogarive, menaxhimi i stoqeve, akrualet dhe parapagimet, pasuritë jo qarkulluese të prekshme dhe të paprekshme.  Kursi zgjatë dy muaj dhe në fund studentët pajisen me çertifikatë.