BallinaProgramet Apliko OnlineKontakti
 
  
Gjendeni këtu: Lajme
 
 
Studentët e Kolegjit ILIRIA  përgatisin kërkesën drejtuar Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës

Studentët e Kolegjit ILIRIA përgatisin kërkesën drejtuar Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës

Me ndihmën e ekspertëve të CLARD-it, studentët e Kolegjit ILIRIA janë në përgatitje e sipër të precizimit të një  kërkese drejtuar Gjykatës Kushtetuese për shkak të mohimin të së drejtës për  punë dhe kompensim, si dhe për shkeljen e të drejtës për një gjykimi të drejtë dhe të paanshëm. Këshilltari Ligjor z. Victor Hanche nga CLARD dhe profesorë të Kolegjit ILIRIA  janë duke iu ndihmuar studentëve që në bazë të praktikës Gjyqësore Evropiane për të Drejta të Njeriut për precizimin e kërkesës në fjalë.