BallinaProgramet Apliko OnlineKontakti
 
  
Gjendeni këtu: Lajme
 
 
Qasja në drejtësi dhe ngritja e kapaciteteve të juristëve të rinj

Qasja në drejtësi dhe ngritja e kapaciteteve të juristëve të rinj

Në  kuadër të projektit,  “Qasja në drejtësi dhe ngritja e kapaciteteve të juristëve të rinj”, me qëllim të dhënies së ndihmës juridike falas, ftohen për punë praktike, studentët e fakulteteve juridike të Universiteteve Publike dhe Kolegjeve në Kosovë.

Në bashkëpunim me avokatë dhe profesorë nga Kolegji ILIRIA dhe CLARD, studentët do të angazhohen në:

a)       Dhënien e ndihmës juridike falas
b)       Çështje gjyqësore me interes publik
c)       Avokim

Ky projekt është financuar nga Ambasada Britanike në Kosovë dhe implementohet nga Klinika Ligjore e Kolegjit ILIRIA dhe CLARD. Të drejtën e aplikimit e kanë të gjithë studentët fakulteteve juridike (Bachelor dhe Master) të Universiteteve Publike dhe Kolegjeve në Kosovë

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

a)       Formulari i plotësuar i aplikimit (mund të shkarkohet në këtë link.
b)       CV

Dokumentet duhet të dorëzohen në formë elektronike në [email protected]

Për më shumë informata mund të na kontaktoni në numrin e telefonit 045 977 000.