BallinaProgramet Apliko OnlineKontakti
 
  
Gjendeni këtu: Lajme
 
 
KONKURS - Për punësim të stafit të rregullt akademik

KONKURS - Për punësim të stafit të rregullt akademik

Në bazë të Statutit të Kolegjit ILIRIA, Neni 5,6 dhe 7, dhe Vendimit të Bordit Drejtues, për nevoja të njësive Akademike 2015/2016, shpall

 

KONKURS - për punësim të stafit të rregullt akademik në këto pozita:

 

  • Fakulteti Ekonomik:

o   Pesë (5) Doktorë shkencash në fushën e biznesit dhe ekonomisë

o   Pesë (5) Magjistra në fushën e biznesit dhe ekonomisë

o   Një (1) doktor shkencash në fushën e menaxhmentit shëndetësor, apo të profilit të ngjajshëm

  • Fakulteti Juridik:

o   Dy (2) Doktorë shkencash me specializim në Juridiko – Civil

o   Tre (3) Doktorë shkencash me specializim në Juridiko – Penal

o   Pesë (5) Magjistra në fushën e juridikut

  • Fakulteti i Shkencave Kompjuterike:

o  Tre (3) Doktorë shkencash në fushën e shkencave kompjuterike dhe tekonologjisë së informacionit

o   Pesë (5) Magjistra në fushën e shkencave kompjuterike dhe teknologjisë së informacionit

  • Fakulteti për Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Diplomaci

o   Tre (3) Doktorë Shkencash në fushën e shkencave politike, marrëdhënieve ndërkombëtare dhe diplomacisë

o  Pesë (5) Magjistra në fushën e shkencave politike, marrëdhënieve ndërkombëtare dhe diplomacisë

 

Dokumentet e nevojshme për aplikim:

Për konkurrim, kandidatët duhet t’i paraqesin këto dokumente:

  • CV
  • Një letër motivimi
  • Kopje të diplomës

 

Dokumentacioni i kompletuar mund të dorëzohet në adresën:

Rr.Gazmend Zajmi nr. 75, 10060 Prishtinë; ose edhe përmes postës elektronike në adresën [email protected] org

 

Konkursi është i hapur deri më 5 Tetor 2015

Për informacione më të hollësishme, të gjithë të interesuarit mund të kontaktojnë në numrat e mëposhtëm të telefonit: 0038233951 lok. 112; 045777444