BallinaProgramet Apliko OnlineKontakti
 
  
Gjendeni këtu: Lajme
 
 
Erasmus + “Boosting Adult System Education in Agriculture”

Erasmus + “Boosting Adult System Education in Agriculture”

Kolegji ILIRIA në bashkëpunim me nëntë institucione nga Unioni Europian dhe rajoni, merr pjesë në implementimin e projektit “Boosting Adult System Education in Agriculture”.  Ky projekt është financuar në kuadër të programit Erasmus+ dhe do të mundësojë stafit dhe studentëve të Kolegjit ILIRIA të marrin pjesë në hulumtime të përbashkëta dhe zhvillimin e trajnimeve për edukimin e të rriturve duke u mbështetur në metodat evropiane.  Nga ky projekt do të përfitojnë:

Së paku 3000 mësimdhënës, nga 10 shtete të Unionit Evropian dhe rajonit, të cilët do të marrin pjesë në zhvillimin e analizave krahasuese për secilin shtet pjesëmarrës në fushën e edukimit për të rritur në bujqësi.

Së paku 2000 mësimdhënës nga 10 shtete të Unionit Evropian dhe rajonit,  të fushës së bujqësisë do të marrin pjesë në 20 webinare në nivel kombëtar. 

Gjithsej 140 përfaqësues nga të gjitha shtetet pjesëmarrëse do të marrin pjesë në konferencën dhe aktivitetin final të promovimit të rezultateve