BallinaProgramet Apliko OnlineKontakti
 
  
Gjendeni këtu: Lajme
 
 
Zyra për Studime Klinike organizoi Simulim Gjyqësor

Zyra për Studime Klinike organizoi Simulim Gjyqësor

Më datë 26.01.2015 është zhvilluar prej zyrës për Studime Klinike, Simuli Gjyqësor i studentëve të Fakultetit Juridik. Ky aktivitet u organizua në kuadër të modulit Klinika Juridike Civile, me qëllim gërshetimin e njohurive teorike në zgjidhjen e marrëdhënieve martesore e rregullat e procesit civil, me aftësitë praktike.

 

Gjatë përgatitjeve për simulim, studentët treguan përkushtim, aftësi analitike, të cilat i vërtetuan nëpërmjet realizimit të synimeve të vetë aktivitetit. Puna e studentëve u vlerësua prej profesorëve prezent, ekspert të fushës dhe këta të fundit vlerësuan jo vetëm njohuritë  e studentëve, por edhe pregatitjen per etikën profesionale në rolin e aktorëve të procesit civil( gjyqtarë, avokatë, ndihmës etj.)

foto galeria