BallinaProgramet Apliko OnlineKontakti
 
  
Gjendeni këtu: Lajme
 
 
Vizita studimore e studentëve të Kolegjit ILIRIA në Korporatën "RUGOVE", në Pejë

Vizita studimore e studentëve të Kolegjit ILIRIA në Korporatën "RUGOVE", në Pejë

Studentët e Fakultetit Ekonomik të Kolegjit ILIRIA, të shoqëruar nga profesorë, kanë realizuar vizitën studimore në kompaninë e përpunimit të ujit “RUGOVE”.

Studentët pjesëmarrës në këtë vizitë patën mundësinë të informohen dhe të kenë qasje më të afërt dhe praktike rreth funksionimit, organizimit në procesin e prodhimit, strukturën operacionale dhe të shpërndarjes së produkteve të prodhuara me cilësi të standardeve ndërkombëtare si dhe rreth aktiviteteve të ndryshme në lidhje me prodhimin cilësor, marketingun, financimin dhe burimet njerëzore të kompanisë.

Realizimi i vizitës studimore pati gjithashtu si qëllim rritjen e njohurive tek studentët, të cilat mund t’iu japin ide, nxitje dhe gatishmëri në rrugën e formimit të tyre, në menaxherë, udhëheqës dhe ndërmarrës të ardhshëm të vendit tonë.

foto galeria