BallinaProgramet Apliko OnlineKontakti
 
  
Gjendeni këtu: Lajme
 
 
Roli i mentorit për vullnetarët, Erasmus+, puntoria në Kolegjin ILIRIA

Roli i mentorit për vullnetarët, Erasmus+, puntoria në Kolegjin ILIRIA

Kolegji ILIRIA në bashkëpunim me Qendrën për Zhvillim Ekonomik dhe Social (CESD) ka realizuar punëtorinë, aktivitete të cilat synojnë të pasqyrojë, vlerësojë dhe promovojë punën dhe arritjet e të rinjve në Kosovë duke paraqitur dhe forcuar njohurit lidhur me mundësit e ofruara përmes programit Erasmus+, fokusuar në temën: Roli i mentorit në programin European Voluntary Service. Njëkohësisht duke u dhënë pjesëmarrësve të rinj mundësinë për të diskutuar dhe debatuar rezultatet e arritura dhe ndikimin e pjesëmarrjes së tyre në zhvillimin profesional dhe personal.

Punëtoria është fokusuar kryesisht në shpalosjen e informacioneve për mundësitë përmes European Voluntary Service, programet që ofrojnë mundësi të shkëlqyera tek studentët dhe të rinjtë në zhvillimin e aftësive të tyre profesionale dhe personale, në rritjen e të kuptuarit të praktikave, politikave dhe sistemeve të punës së të rinjve, rritjen e motivimit dhe kënaqësisë së punonjësve të rijnë dhe të rinjve, përhapjen e praktikave të mira të punës së të rinjve për të forcuar bashkëpunimin me organizata dhe duke ndikuar pozitivisht në zgjerimin dhe rritjen kapacitetit të veprimtarisë së tyre .

foto galeria