BallinaProgramet Apliko OnlineKontakti
 
  
Gjendeni këtu: Aktivitetet
 
 
Klinika Juridike Civile financuar nga USAID

Klinika Juridike Civile financuar nga USAID

Memorandumi i mirëkuptimit i nënshkruar mes Misionit të USAID në Kosovë dhe Kolegjit ILIRIA siguron ngritjen e mëtejshme të arsimit ligjor klinik në Kosovë përmes zhvillimit të programeve klinike dhe zhvillimit të Zyrës për Studime Klinike në Kolegj.
Zyra ka për qëllim mbështetjen dhe koordinimin e menaxhmentit të programeve klinike me fokus në të drejtën civile. Për më tepër, studentët kanë mundësi të përfitojnë nga rritja e mundësive për praktika dhe seri të paneleve profesionale, të cilat do të ju ofrojnë më shumë informacion studentëve lidhur me mundësitë për karrierë dhe specializim në karrierë.