BallinaProgramet Apliko OnlineKontakti
 
  
Gjendeni këtu: Aktivitetet
 
 
"Përfshirja e femrave në profesionin ligjor - përvoja e ekspertëve nga Amerika" - Panel Profesional

"Përfshirja e femrave në profesionin ligjor - përvoja e ekspertëve nga Amerika" - Panel Profesional

Më 6 dhjetor 2013, NCSC dhe DLA pro bono ekipi gjinor organizuan dy panele profesionale me femra studente të drejtësisë nga Universiteti i Prishtinës - Fakulteti Juridik dhe nga Kolegji ILIRIA - Fakulteti Juridik. Në total prej rreth 50 femrash studente morën pjesë në dy panelet.
Synimi i këtyre paneleve profesionale ka qenë që të shkëmbehet përvoja profesionale me studentet femra nga femrat avokate nga Shtetet e Bashkuara dhe për të diskutuar sfidat që studentet femra ballafaqojnë gjatë studimeve tëtyre dhe në hyrjen në profesionin ligjor

foto galeria