BallinaProgramet Apliko OnlineKontakti
 
  
Gjendeni këtu: Aktivitetet
 
 
Vizitë në Qendrën për Zgjidhjen Alternative të Kontesteve (Qendra ZAK), Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë

Vizitë në Qendrën për Zgjidhjen Alternative të Kontesteve (Qendra ZAK), Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë

Më 31 janar 2014, NCSC monitoroi një vizitë studimore/panel profesional në Qendra për Zgjidhjen Alternative të Kontesteve (Qendra ZAK), Oda Ekonomike Amerikane në Kosove, më studentët e Kolegjit ILIRIA/Klinika Juridike Civile.

Qëllimi i vizitës/panelit profesional, siç parashihet në syllabus ka qenë të ndihmojë studentët në rritjen e nivelit të njohurive dhe të kuptuarit të arbitrazhit dhe zgjidhjen alternative të kontesteve.

Studentët u mirëpritën nga z. David Greer, Shef i Zyrës, CLE-USAID, dhe z. Visar Ramaj, Sekretar i përgjithshëm i Qendrës për Zgjidhjen Alternative të Kontesteve (Qendra ZAK), Oda Ekonomike Amerikane në Kosove, ku studentet u përfshin në një sesion pyetje/përgjigje me panelistët.

foto galeria