BallinaProgramet Apliko OnlineKontakti
 
  
Gjendeni këtu: Aktivitetet
 
 
Qendra për Ndihmë Juridike dhe Zhvillim Regjional nënshkroi një Memorandum të Mirëkuptimit me Kolegjin ILIRIA për të ofruar më shumë mundësi punësimi për studentët

Qendra për Ndihmë Juridike dhe Zhvillim Regjional nënshkroi një Memorandum të Mirëkuptimit me Kolegjin ILIRIA për të ofruar më shumë mundësi punësimi për studentët

Më 11 mars 2014, PJK lehtësoi nënshkrimin e Memorandumit të Mirëkuptimit ndërmjet Qendrës për Ndihmë Juridike dhe Zhvillim Regjional (QNJZhR) dhe Kolegjit ILIRIA.

Qëllimi i Memorandumit të Mirëkuptimit është që të rrisë mundësitë profesionale për studentët e drejtësisë të Kolegjit ILIRIA duke ofruar kryerjen e praktikës pranë QNJZhR.

foto galeria