BallinaProgramet Apliko OnlineKontakti
 
  
Gjendeni këtu: Aktivitetet
 
 
Agjencioni për ndihmë ligjore falas dhe Kolegji ILIRIA nënshkruan Memorandum të Mirëkuptimit

Agjencioni për ndihmë ligjore falas dhe Kolegji ILIRIA nënshkruan Memorandum të Mirëkuptimit

Më 21 Mars, 2014 NCSC ndihmoi në nënshkrimin e MiM mes Agjencionit për Ndihmë Ligjore Falas dhe Kolegjit ILIRIA. MiM u nënshkrua nga Presidenti i Kolegjit ILIRIA, z. Mixhait Reçi dhe Drejtorit Ekzekutiv të Agjencionit për Ndihmë Ligjore Falas, z. Ramadan Gashi.

Qëllimi i MiM ishte rritja e mundësive profesionale për studentët e fakultetit juridik të Kolegjit ILIRIA duke ofruar praktikë në Agjencionin për Ndihmë Ligjore.

foto galeria