BallinaProgramet Apliko OnlineKontakti
 
 

Programet

  Bachelor
 
 
 
Juridik

  Shkencat Administrative – Kushtetuese
  Shkencat Penale – Juridike
  Shkencat Civile – Juridike
  Shkencat Ndërkombëtare – Juridike
  Shkencat Financiare – Juridike
 
Shkenca Kompjuterike - Informatikë e Aplikuar

  Informatikë për Biznes
  Inxhinieri Softverike dhe Databaza
  Robotikë dhe Mekatronikë
 
 
  Master