BallinaProgramet Apliko OnlineKontakti
 
 
Gjendeni këtu: Biblioteka Elektronike

Biblioteka Elektronike

Duke patur si synim kryesor pregatitjen sa më të mirë të studentëve dhe krijimin e hapësirave sa më të gjera për studimin, krahas Bibliotekës së Universitetit të pasur me shumë tituj dhe materiale për përgatitjen e studentëve, Kolegji ILIRIA ka krijuar infrastrukturën e nevojshme për studentët duke u vënë atyre në dispozicion për përdorim në të gjithë kompjuterat e sallave të studimit dhe leximit Bibliotekën Elektronike. Me këtë teknologji, studentët mund të përdorin të gjitha materialet që përmban Biblioteka Elektronike, material këto të shumëllojshme, bashkëkohore, të përzgjedhura me kujdes nga stafi akademik dhe qe pëmbajnë:

-Materiale për punime seminarike të studentëve

- Punime shkencore

- Literaturë Bashkëkohore

- Materiale nga Interneti

- Hulumtime shkencore

- Materiale nga konferenca shkencore

- Te dhëna statistikore

- Punime të studentëve

- Botimet e Kolegjit ILIRIA

Të gjithë studentët mund ti qasen Bibliotekës Elektronike, brenda rrjetit të Universitetit ILIRIA në këtë lidhje.

 

toeic_412578405.png

ILIRIA SIS

Vis Pre-Moot

 

Erasmus+ në Kolegjin ILIRIA

Klinika Juridike në Kolegjin ILIRIA, Gara e Arbitrazhit ne Vienë

Klubi i menaxhimit të projekteve në Kolegjin ILIRIA

Klubi i Programerëve dhe Robotikës në Kolegjin ILIRIA

Klinika Juridike në Kolegjin ILIRIA, Ndihmë Juridike Falas

Qendra e Biznesit në Kolegjin ILIRIA

Vizite studimore e studentëve të Kolegjit ILIRIA në korporatën "RUGOVE"

Studentët e Kolegjit ILIRIA realizuan vizitë studimore në fabrikën e produkteve ”Pi&Ki”, Elkos Group

Publikimet & Njoftimet