BallinaProgramet Apliko OnlineKontakti
 
 
Përshkrimi  
Portali Shtetëror i Republikës së Kosovës

Shfleto

Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës

Shfleto

Agjencia e Statistikave të Kosovës

Programi i Statistikave Zyrtare 2013-2017

Buxheti i Kosovës 2015

Ligji Nr. 05-L-001 për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2015

toeic_412578405.png

ILIRIA SIS

Vis Pre-Moot

 

Erasmus+ në Kolegjin ILIRIA

Klinika Juridike në Kolegjin ILIRIA, Gara e Arbitrazhit ne Vienë

Klubi i menaxhimit të projekteve në Kolegjin ILIRIA

Klubi i Programerëve dhe Robotikës në Kolegjin ILIRIA

Klinika Juridike në Kolegjin ILIRIA, Ndihmë Juridike Falas

Qendra e Biznesit në Kolegjin ILIRIA

Vizite studimore e studentëve të Kolegjit ILIRIA në korporatën "RUGOVE"

Studentët e Kolegjit ILIRIA realizuan vizitë studimore në fabrikën e produkteve ”Pi&Ki”, Elkos Group

Publikimet & Njoftimet