BallinaProgramet Apliko OnlineKontakti
 
 
Gjendeni këtu: Parlamenti Studentor

Parlamenti Studentor

Në Kolegj studentët janë të organizuar në Parlamentin e studentëve i cili përbëhet nga Organizatat e pavarura të studentëve të degëve dhe të njësive akademike dhe organizative të Kolegjit.

Parlamenti i studentëve e ka autonominë e vetë dhe Rregulloret e veprimit të tij brenda dhe jasht institucionit. Parlamenti i studentëve përveç tjerash delegon studentët ne Organet e Kolegjit.

 

toeic_412578405.png

ILIRIA SIS

Vis Pre-Moot

 

Erasmus+ në Kolegjin ILIRIA

Klinika Juridike në Kolegjin ILIRIA, Gara e Arbitrazhit ne Vienë

Klubi i menaxhimit të projekteve në Kolegjin ILIRIA

Klubi i Programerëve dhe Robotikës në Kolegjin ILIRIA

Klinika Juridike në Kolegjin ILIRIA, Ndihmë Juridike Falas

Qendra e Biznesit në Kolegjin ILIRIA

Vizite studimore e studentëve të Kolegjit ILIRIA në korporatën "RUGOVE"

Studentët e Kolegjit ILIRIA realizuan vizitë studimore në fabrikën e produkteve ”Pi&Ki”, Elkos Group

Publikimet & Njoftimet