BallinaProgramet Apliko OnlineKontakti
 
 
Gjendeni këtu: SIS

SIS

Sistemi për Informim të studentëve

Permes ketij sistemi, te gjithe studentet e Kolegjit ILIRIA kane mundesi qe te percjellin orarin e ligjeratave, ushtrimeve, testeve, provimeve, rezultatet e testeve, vijueshmerine, te bejne deklarimin per lende zgjedhore, komunikojne me administraten, profesoret dhe studentet tjere te kolegjit si dhe te lidhen drejtperdrejte me biblioteken elektronike te universitetit.

Permes ketij sistemi informativ studentet përmes internetit në kompjuter, tabletë, smartphone i kryejnë të gjitha shërbimet online si:

 • -Prezantimin e kërkesave
 • -Paraqitjen e provime
 • -Marrin individualisht rezultatet e provimeve dhe kolokiumeve
 • -Informacione rreth afateve dhe provimeve
 • -Informacione mbi lëndën përkatëse
 • -Zgjedhin lëndë zgjedhore
 • -Anulimin e notave
 • -Orarin e ligjëratave
 • -Njoftime për ligjërata
 • -Vijueshmëria në ligjërata
 • -Statistika dhe raporte për suksesin në provim
 • -Raporte mbi pagesat
 • -Leximin e mesazheve personale
 • -Konsultimet
 • Etj

 

Për tu lidhur me SIS Web klikoni këtu

 

toeic_412578405.png

ILIRIA SIS

Vis Pre-Moot

 

Erasmus+ në Kolegjin ILIRIA

Klinika Juridike në Kolegjin ILIRIA, Gara e Arbitrazhit ne Vienë

Klubi i menaxhimit të projekteve në Kolegjin ILIRIA

Klubi i Programerëve dhe Robotikës në Kolegjin ILIRIA

Klinika Juridike në Kolegjin ILIRIA, Ndihmë Juridike Falas

Qendra e Biznesit në Kolegjin ILIRIA

Vizite studimore e studentëve të Kolegjit ILIRIA në korporatën "RUGOVE"

Studentët e Kolegjit ILIRIA realizuan vizitë studimore në fabrikën e produkteve ”Pi&Ki”, Elkos Group

Publikimet & Njoftimet