BallinaProgramet Apliko OnlineKontakti
 
 
Gjendeni këtu: Thank You USA 2007

“Ditët e Falënderimit të Kosovës për Shtetet e Bashkuara të Kosovës” 22 Nëntor 2007

PROGRAMI ARTISTIK
Salla e Kuqe, Pallati i Rinisë (Prishtinë) (Event gjatë-ditor)
Himni i Flamurit

The Star-Spangled Banner
(Himni kombëtar i Shteteve të Bashkuara)        Kastriot Tusha, Lule Elezi- Piano

F. Chopin “Baladë” op. 23   Lule Elezi

A. Catalani            “Ebben? Ne andro lontana” nga La Wally
                            Zana Abazi – Soprano
                            Lule Elezi- Piano

C. Saint- Sawens     “The Swan”
                            Antonio Gashi – Violinçelo
                            Lule Elezi- Piano

C.M. Von Weber      “Trio”
                            Venera Mehmetagaj-Kajtazi – Flaut
                            Antonio Gashi – Violinçelo

L. Dilebes              ”Chanson Espangnole”
                            Hata Koçi – Soprano
                            Lule Elezi – Piano

J. Brahms                        “Quartet” op. 60
                            Lule Elezi – Piano
                            Sihana Badivuku-Hoxha – Violinë
                            Antonio Gashi – Violinçelo

                           
Recital                   Nga shkrimtari dhe poeti klasik amerikan Edgar
Allan Poe, recituar nga artistët e Teatrit Kombëtar të Kosovës: Selman Jusufi, Aurita Agushi dhe Veton Osmani.

Samuel Augustus Ward                “America Beautiful”
                            Kastriot Tusha - Tenor
                            Lule Elezi – Piano

A. Ll. Webber          “The Phantom of the Opera”           
                            Kastriot Tusha - Tenor
                            Hata Koçi - Soprano
                            Lule Elezi – Piano

Gjon Simoni           “Luleborë”
                            Kastriot Tusha – Tenor
                            Hata Koçi – Soprano
                            Zana Abazi – Soprano
                            Lule Elezi- Piano

Program Festiv në Sallën e Kuqe, Kastriot Tusha

toeic_412578405.png

ILIRIA SIS

Vis Pre-Moot

 

Erasmus+ në Kolegjin ILIRIA

Klinika Juridike në Kolegjin ILIRIA, Gara e Arbitrazhit ne Vienë

Klubi i menaxhimit të projekteve në Kolegjin ILIRIA

Klubi i Programerëve dhe Robotikës në Kolegjin ILIRIA

Klinika Juridike në Kolegjin ILIRIA, Ndihmë Juridike Falas

Qendra e Biznesit në Kolegjin ILIRIA

Vizite studimore e studentëve të Kolegjit ILIRIA në korporatën "RUGOVE"

Studentët e Kolegjit ILIRIA realizuan vizitë studimore në fabrikën e produkteve ”Pi&Ki”, Elkos Group

Publikimet & Njoftimet