BallinaProgramet Apliko OnlineKontakti
 
 
Gjendeni këtu: Thank You USA 2014

Ligjëratë nga Z. Scott Lang mbi Demokracinë dhe Të Drejtat e Njeriut- Zyrtar Politik në Ambasadën Amerikane në Prishtinë

Koncert i madh festiv “THANK YOU USA”

Ligjëratë nga Znj. Michelle Lakomy mbi Sundimin e Ligjit – Këshilltare Ligjore në Ambasadën Amerikane në Prishtinë

Ligjëratë nga Z. John Furnari mbi Qasjen në Drejtësi- Shef i NCSC/PJK në Kosovë

Ligjëratë nga Prof. Dr. Samet Dalipi mbi Demokracinë Amerikane- Ligjërues i Marrëdhënieve Ndërkombëtare dhe Diplomacisë

toeic_412578405.png

ILIRIA SIS

Vis Pre-Moot

 

Erasmus+ në Kolegjin ILIRIA

Klinika Juridike në Kolegjin ILIRIA, Gara e Arbitrazhit ne Vienë

Klubi i menaxhimit të projekteve në Kolegjin ILIRIA

Klubi i Programerëve dhe Robotikës në Kolegjin ILIRIA

Klinika Juridike në Kolegjin ILIRIA, Ndihmë Juridike Falas

Qendra e Biznesit në Kolegjin ILIRIA

Vizite studimore e studentëve të Kolegjit ILIRIA në korporatën "RUGOVE"

Studentët e Kolegjit ILIRIA realizuan vizitë studimore në fabrikën e produkteve ”Pi&Ki”, Elkos Group

Publikimet & Njoftimet