BallinaProgramet Apliko OnlineKontakti
 
 

Zyra për përkrahjen e të diplomuarve

Kolegji ILIRIA ka themeluar dhe ka vënë në funksion të plotë në të gjithë kapacitetin e saj Zyrën për Këshillimin Akademik dhe Përkrahjen e të Diplomuarve. Kjo zyrë do t’i kushtojë vëmendje dhe do të ndjekë zhvillimin profesional dhe karrierën e çdo të diplomuari, që del nga auditoret e Kolegjit ILIRIA.

Me fjalë të tjera, studentët e Kolegjit ILIRIA do të vazhdojnë të jenë pjesë aktive e Komunitetit ILIRIA vazhdimisht, duke marrë këshilla, duke përfituar asistencë teknike, duke ndjekur kurse të ndryshme, duke shfrytëzuar partneritetet e Kolegjit ILIRIA brenda dhe jashtë Kosove.  

Bashkëpunimet për punësim Kolegji ILIRIA ka vendosur bashkëpunime të qëndrueshme me shumë institucione vendore. Këto bashkëpunime kanë të bëjnë me asistencën, që u jep ILIRIA këtyre institucioneve dhe me përparësitë, që kanë studentët e Kolegjit ILIRIA për punësim në këto institucione. Kjo bën, që ILIRIA të jetë një partner i fuqishëm, i besueshëm dhe me kredibilitet në Kosovë i të gjitha institucioneve punëdhënëse. Nga ana tjetër, Kolegji ILIRIA, duke gëzuar këtë status.

 

toeic_412578405.png

ILIRIA SIS

Vis Pre-Moot

 

Erasmus+ në Kolegjin ILIRIA

Klinika Juridike në Kolegjin ILIRIA, Gara e Arbitrazhit ne Vienë

Klubi i menaxhimit të projekteve në Kolegjin ILIRIA

Klubi i Programerëve dhe Robotikës në Kolegjin ILIRIA

Klinika Juridike në Kolegjin ILIRIA, Ndihmë Juridike Falas

Qendra e Biznesit në Kolegjin ILIRIA

Vizite studimore e studentëve të Kolegjit ILIRIA në korporatën "RUGOVE"

Studentët e Kolegjit ILIRIA realizuan vizitë studimore në fabrikën e produkteve ”Pi&Ki”, Elkos Group

Publikimet & Njoftimet